Jak Pracuje ..?

1. ČERPADLO DO VRTU

Legenda

1. čerpadlo určené do vrtu

2. zpětná klapka

3. ochrana před suchoběhem

4. pěticestná armatura

5. manometr

6. tlakový spínač

7. tlaková nádoba

Popis

Pro čerpání vody z vrtu použijeme ponorné čerpadlo určené do vrtu (1), které v kompletu s ochranou před suchoběhem (3), zpětnou klapkou (2), tlakovou nádobou (7) s manometrem (5) a tlakovým spínačem (6) nainstalovaným na tzv. pěticestné armatuře (4), tvoří domácí vodárnu. Při poklesu tlaku v soustavě (např. otevřením kohoutu) pod nastavený zapínací tlak tlakový spínač automaticky sepne čerpadlo a vypne jej při dosažení nastaveného vypínacího tlaku. Při nedostatku vody ve vrtu a v případě, že máme nainstalovanou ochranu před suchoběhem, spínací zařízení čerpadlo vypne a ochrání jej před poškozením. Spínací zařízení ochrany před suchoběhem potom čerpadlo nedovolí sepnout dříve, než je dosaženo dostatečného množství vody ve vrtu.

Pro bezproblémovou funkci systému je vždy nutné dodržet správné nastavení tlaku vzduchu v expanzní nádobě, který má být o 0,2 baru nižší, než zapínací (spodní) tlak na tlakovém spínači.Tento tlak je nutno nastavit v suchém stavu nádoby, tedy před vlastní montáží do systému.

Zdroj: Pumpa

2. ČERPADLO DO STUDNY

Legenda

1. ponorné čerpadlo určené do studny

2. zpětná klapka

3. ochrana před suchoběhem

4. pěticestná armatura

5. manometr

6. tlakový spínač

7. tlaková nádoba

Popis

Pro čerpání vody ze studny z hloubky větší než 8m použijeme ponorné čerpadlo určené do studny (1), které v kompletu s ochranou před suchoběhem (3), zpětnou klapkou (2), tlakovou nádobou (7) s manometrem (5) a tlakovým spínačem (6) nainstalovaným na tzv. pěticestné armatuře (4), tvoří domácí vodárnu. Při poklesu tlaku v soustavě (např. otevřením kohoutu) pod nastavený zapínací tlak tlakový spínač automaticky sepne čerpadlo a vypne jej při dosažení nastaveného vypínacího tlaku. Při nedostatku vody ve studni a v případě, že máme nainstalovanou ochranu před suchoběhem, spínací zařízení čerpadlo vypne a ochrání jej před poškozením. Spínací zařízení ochrany před suchoběhem potom čerpadlo nedovolí sepnout dříve, než je dosaženo dostatečného množství vody ve studni. Jako ochranu před suchoběhem můžeme použít buď ponorné sondy, nebo plovákový spínač. Plovákový spínač může být součástí některých typů čerpadel.

Pro bezproblémovou funkci systému je vždy nutné dodržet správné nastavení tlaku vzduchu v expanzní nádobě, který má být o 0,2 baru nižší, než zapínací (spodní) tlak na tlakovém spínači.Tento tlak je nutno nastavit v suchém stavu nádoby, tedy před vlastní montáží do systému.

Zdroj: Pumpa

3. DOMÁCÍ VODÁRNA

Legenda

1. sací koš se zpětnou klapkou

2. ochrana před suchoběhem

3. čerpadlo

Popis

Pro čerpání vody ze studny z hloubky do 8m můžeme použít kompletní domácí vodárnu. V samotné studni je pak umístěn sací koš se zpětnou klapkou (1) a případně ochrana před suchoběhem (2). Vodárna je umístěna např. v domě. Je složena z čerpadla (3), tlakové nádoby s manometrem a tlakovým spínačem nainstalovaným na tzv. pěticestné armatuře. Při poklesu tlaku v soustavě (např. otevřením kohoutu) pod nastavený zapínací tlak tlakový spínač automaticky sepne čerpadlo a vypne jej při dosažení nastaveného vypínacího tlaku. Při nedostatku vody a v případě, že máme ve studni nainstalovanou ochranu před suchoběhem, spínací zařízení čerpadlo vypne a ochrání jej před poškozením. Spínací zařízení ochrany před suchoběhem potom čerpadlo nedovolí sepnout dříve, než je dosaženo dostatečného množství vody ve studni. Jako ochranu před suchoběhem můžeme použít buď ponorné sondy, nebo plovákový spínač.

Pro bezproblémovou funkci systému je vždy nutné dodržet správné nastavení tlaku vzduchu v expanzní nádobě, který má být o 0,2 baru nižší, než zapínací (spodní) tlak na tlakovém spínači.Tento tlak je nutno nastavit v suchém stavu nádoby, tedy před vlastní montáží do systému.

Zdroj: Pumpa

4. ZVYŠOVÁNÍ TLAKU

Legenda

1. kompaktní automat

2. zpětná klapka na přítoku

A...tvrdý zdroj vody

B...mekký zdroj vody

Popis

V případě, že je objekt (např. dům) napojen na vodovodní řád s nedostatečným tlakem, je pro zvýšení tlaku nutné použít zařízení na zvyšování tlaku vody. Přímé napojení na vodovodní síť je možné použít pouze se souhlasem správce veřejné vodovodní sítě. V tomto případě je nutné použít zpětnou klapku na přítoku (2) a dále samotné zařízení na zvyšování tlaku, kterým může být domácí vodárna, kompaktní automat (1), nebo automatická tlaková stanice.

V případě nesouhlasu správce veřejné vodovodní sítě s přímým napojením, je nutné použít oddělovací beztlakovou nádrž, která je na vstupu vybavená plovákovým ventilem. Z této nádrže je pak objekt zásobován vodou pomocí domácí vodárny, kompaktního automatu, nebo zařízením na zvyšování tlaku. V obou případech je nutno chránit čerpadlo před suchoběhem.

Zdroj: Pumpa

5. RUČNÍ PUMPA

Legenda

1. sací koš se zpětnou klapkou

2. pracovní válec

3. stojanová pumpa

4. spona s klíny

5. odvodnění

6. 6/4“ trubka

7. 5/4“ trubka

Popis

Ruční čerpadla jsou určena k čerpání vody z hloubek až 30 m. Hloubka studny pak určuje typ ručního čerpadla a pracovního válce. Standardní vybavení kompletu s ruční stojanovou pumpou (3) tvoří sací koš se zpětnou klapkou (1), pracovní válec (2), odvodnění (5) a spona s klíny (4). Dále je pracovní válec (2) spojen se sacím košem (1) 5/4“ trubkou (7) a s ruční pumpou (3) 6/4“ trubkou (6), ve které je zároveň táhlo, které zprostředkovává přenos mezi pákou ruční pumpy (3) a pístem pracovního válce (2).

Pro čerpání vody z hloubek menších než 8m můžeme použít ruční pumpy typu NP, nebo LILA, u kterých je pracovní válec součástí samotné pumpy.

Zdroj: Pumpa

6. CENTRÁLNÍ ODVÁDĚNÍ SPLAŠKŮ

Legenda

1. čerpací agregát

2. zpětná klapka s koulí

3. uzavírací šoupě

Popis

Odvádění splaškové vody z domu je možné realizovat pomocí čerpacího agregátu (1) umístěného přímo v domě. Hodí se pro čerpání odpadních vod a kapalin obsahujících pevné složky, jako např. vláknité příměsi, zbytky textilií a fekálie, které vykazují hodnotu pH 4 až 10. Hodí se pro čerpání kapalin o teplotě 0 až +40°C, krátkodobě až +60°C. Čerpací stanice jsou vybaveny jedním nebo dvěma čerpadly a akumulační vzduchotěsnou nádrží. Při instalaci čerpací stanice je nutné zajistit její ochranu proti zpětnému toku čerpané kapaliny pomocí zpětné klapky s koulí (2). Z důvodu případného servisního zásahu je také nutné instalovat na výtlačné potrubí uzavírací šoupě (2)

Zdroj: Pumpa

7. ODVÁDĚNÍ SPLAŠKŮ Z JÍMKY

Legenda

1. čerpací stanice

2. jedno nebo dvě čerpadla

3. zpětná klapka s koulí

4. uzavírací armatura

Popis

Odvádění splaškové vody z domu je možné realizovat pomocí čerpací stanice (1) umístěné mimo dům. Hodí se pro odčerpávání a akumulaci drenážních a povrchových vod, jakož i odpadních vod z obytných budov a průmyslových provozů. Čerpací stanice jsou vyrobeny z polyetylénu a můžou být vybaveny buď jedním nebo dvěma čerpadly (2). Spolehlivý provoz pak zajistí řídící jednotka. Při instalaci čerpací stanice je nutné zajistit její ochranu proti zpětnému toku čerpané kapaliny pomocí zpětné klapky s koulí (3). Z důvodu případného servisního zásahu je také nutné instalovat na výtlačné potrubí uzavírací armaturu (4).

Zdroj: Pumpa

8. ODVODNĚNÍ SKLEPŮ

Legenda

1. čerpací stanice

2. jedno nebo dvě čerpadla

3. zpětná klapka s koulí

Popis

Odvádění vody z prostor, které jsou ohroženy zaplavením, z garážových vjezdů a sklepních vchodů, nebo i z umyvadel, sprch a podobně, je možné realizovat pomocí čerpací stanice (1) umístěné pod úrovní suterénu domu (dodává se i v nadúrovňovém provedení). Čerpací stanice jsou vyrobeny z odolného plastu a můžou být vybaveny buď jedním nebo dvěma čerpadly (2). Spolehlivý provoz pak může zajistit řídící jednotka. Při instalaci čerpací stanice je nutné zajistit její ochranu proti zpětnému toku čerpané kapaliny pomocí zpětné klapky s koulí (3).

Zdroj: Pumpa

9. LOKÁLNÍ ODVÁDĚNÍ SPLAŠKŮ

Legenda

1. malá čerpací stanice

Popis

V místech, z nichž nemůže být odpadní voda odváděna do kanalizace přirozeným samospádem, je vhodné použít tyto malé čerpací stanice (1). Je možné je zapojit přímo za WC a dále do nich přivést odpadní vodu z umyvadla, sprchy, bidetu, nebo z pračky či myčky. Dodáváno je provedení i pro závěsné WC a provedení pro připojení jen např. umyvadla (bez WC). Nádrž je vyrobena z lehkého plastu se snadno čistitelným povrchem. Při správné instalaci pracuje čerpací stanice zcela automaticky a nevyžaduje žádnou údržbu.

Zdroj: Pumpa

10. DEŠŤOVÝ KOLEKTOR

Legenda

1. kompletní domácí vodárna

2. sací koš a zpětná klapka

3. ponorné čerpadlo

4. přenosné čerpadlo

5. oddělovač nečistot

6. sběrná akumulační nádrž

Dešťový kolektor - velká nádrž v zemi zachycující dešťovou vodu pro užitkové účely s přepadem do kanalizace s použitím domácí vodárny

Popis

Se zvyšující se cenou vody dochází ke zvýšené poptávce po systémech využívající dešťovou vodu pro domácnost i jiné aplikace. K tomuto účelu je možné použít komponenty systému na využití zachycených dešťových vod Základem systému je sběrná akumulační nádrž (6), do které je zachycována dešťová voda po předčištění v oddělovači nečistot (5). Proti přeplnění je nádoba osazena bezpečnostním přepadem, který se zaústí do kanalizace. Do akumulační nádrže lze pak osadit potrubí nebo hadici se sacím košem a zpětnou klapkou (2) pro kompletní domácí vodárnu (1), nebo přenosné čerpadlo (4). Také lze do nádrže instalovat ponorné čerpadlo (3). Pro bezproblémový chod čerpadel je nutné jistit je před chodem na sucho (např. plovákovým spínačem, presscontrolem, nebo pomocí ponorných sond). Tyto aplikace lze i kombinovat podle možností využití dešťových vod.

Zdroj: Pumpa

11. ČERPADLO PRO VYTÁPĚNÍ

Legenda

1. oběhového čerpadlo

2. expanzomat

Popis

Ve většině rodinných domů je nutno pro správnou funkci topení teplou vodu z kotle rozvést systémem pomocí oběhového čerpadla (1). V dnešní energeticky náročné době se s úspěchem uplatňují zejména čerpadla s minimální spotřebou elektrické energie, která používají tzv.EC motor s vysokou účinností s rotorem z permanentních magnetů. Úspora proti neregulovaným čerpadlům je 60 i více %. Pro eliminaci roztažnosti vody při změnách provozních teplot se používají pro jednoduché aplikace expanzomaty (2), případně pro složité a velké systémy expanzní automaty.

Zdroj: Pumpa

12. ČERPADLO PRO TEPLOU VODU

Legenda

1. zpětná klapka

2. speciální expanzní nádoba

3. cirkulační čerpadlo

Popis

Pro komfortní dodávky teplé vody od zdroje ke spotřebišti se používají cirkulační čerpadla (3), která zajistí okamžitý průtok teplé vody bez zpoždění .Vzhledem ke složení ohřívané vody a velké náchylnosti k usazování vápenných i jiných inkrustů se používají čerpadla vyrobená z mosazi, která tomu nejlépe odolávají . V poslední době se stále více používá speciální expanzní nádoba (2), která má několik příznivých faktorů:

a) eliminuje rázy v potrubí při náhlém otevření a zavření výtokových baterií a prodlužuje tím jejich životnost.

b) zachycuje zvýšení tlaku teplé vody při jejím ohřevu v době, kdy není odběr a šetří tak zpětnou klapku (1) a zejména pojišťovací ventil, který by jinak upouštěl vodu ze systému bez užitku do kanalizace.

Zdroj: Pumpa

13. BAZÉNOVÉ ČERPADLO

Legenda

1. bazénové čerpadlo

Popis

Pískovou filtraci u bazénu je nutné vybavit bazénovým čerpadlem (1). Toto čerpadlo má zabudovaný předfiltr pro zachycení listí, vlasů a podobných nečistot, které by jej v případě nasátí mohly poškodit. Má motor izolovaný od čerpané vody a je zhotoveno z vysoce kvalitních plastů, odolných proti korozi a proti vydírání pískem.

Zdroj: Pumpa